เครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานที่ใช้บรรเลงกันมาตั้งแต่อดีตมีหลายประเภทหลายชนิด  ทั้งที่กำลังอยู่ในความนิยมและที่กำลังจะสูญหายไป  เนื่องจากเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่พอแก่การดำเนินทำนอง  จึงขาดความนิยมลงไปทีละน้อย ๆ และคงจะสูญไปในที่สุด  ในทางตรงกันข้าม  เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงมากพอและมีระดับเสียงคนละชนิด  ก็ได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดกะทัดรัดสวยงามและมีความทนทานมากขึ้น  มิหนำซ้ำยังได้ปรับปรุงระดับเสียงที่ยังขาดเพื่อใช้บรรเลงเพลงต่าง ๆ ได้กว้างขวางขึ้นไปอีก  เพื่อความเข้าใจในดนตรีอีสานเหนือ  จึงแบ่งเครื่องดนตรีออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทเครื่องดีด ได้แก่ พิณ
  2. ประเภทเครื่องสี ได้แก่ ซออู้ ซอไม้ไผ่ ซอปี๊บ
  3. ประเภทเครื่องตี ได้แก่ โปงลาง
  4. ประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ แคน โหวด ปี่ผู้ไท สะไน หึน
  5. ประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ พิณเบส  กลองหาง กลองตึ้ง กลองเส็ง ไหซอง หมากกั๊บแก้บ ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก  ฉิ่ง ขอลอ

h

สำหรับท่านใดยากจะจะเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองอีสานอย่างละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ครับ รับรองไม่ผิดหวัง เจ้าของเว็บท่านได้รวบไว้ให้หมดแล้วครับ ต้องขอบคุณจริงๆ เชิญเลยครับ

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหมู่เฮาชาวอีสานเกือบทุกอย่างอย่าครบถ้วน ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้  ดนตรีอีสาน  ประเพณีอีสาน ฟังลายเพลงอีสาน นิทานก้อม ผญา อื่นๆอีกมากมาย..ลองเบิ่ง

ประตูสู่อีสาน ณ ที่แห่งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของชาวอีสานดูได้ทั้งวันไม่เบื่อสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นแนวพื้นบ้านครับผม..ไม่เชื่อก็ลองคลิกไปเยี่ยมชมดู..

บ้านมหาดอทคอม ครับที่เว็บบ้านมหาดอทคอมนี้เต็มไปด้วยความบันเทิง ม่วนซื่น โฮแซวแบบพี่น้องบ้านเฮา พบกับเพื่อนๆ ที่ชอบแนวความบันเทิงแบบแนวอีสานเหมือนกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ม่วนอีหลีเด้อ..บ่เคยเห็นกะสิได้เห็น บ่เคยฟังกะสิได้ฟัง บ่เชื่อ..กะลองเบิ่ง..

Advertisements