การแสดงของวงโปงลางในแต่วงจะต้องประกอบด้วย การแสดงของนักดนตรีซึ่งจะทำหน้าที่บรรเลงดนตรีพื้นบ้านอีสานอันประกอบด้วย พิณ แคน โหวด โปงลาง กลองชุดอีสาน(กลองหางหรือกลองแอวควบคู่กับกลองรำมะนาหรือกลองตึ้ง) นอกจากนั้นก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทกำกับจังหวะเพื่อให้เกิดจังหวะและท่วงทำนองที่สนุกสนานและคึกคักมากขึ้นได้แก่ ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก ฉิ่ง หมากกั๊บแก้บ   พิณเบส เกราะลอ และเพิ่มสีสันลีลาด้วยการฟ้อนประกอบไหซองหรือทั่วไปมักจะเรียกว่า “นางไห” ( ถึงแม้ว่าคนดีดไหจะเป็นเด็กหญิง  นางสาวหรือ นายหญิงก็ตาม 555  มันเป็นมานานแล้วครับ)แต่สิ่งที่จะทำให้การแสดงของวงโปงลางมีความสมบูรณ์ สวยงามดูแล้วเป็นตาออนซอนมากๆ ก็ต้องเป็นการแสดงของนาฏศิลป์หรือเรามักเรียกว่า..นางรำ..ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมีบางวงก็นำเอานักแสดงชายมาแสดงเป็นหญิงซึ่งก็สามารถเพิ่มสีสันความสนุกสนานได้ดีอีกแบบหนึ่งเช่นกัน..การแสดงของนาฏศิลป์อีสานหรือชุดรำต่างๆ นั้นมีมากมายหลายชุดสุดแล้วแต่ผู้รู้จะสรรหามาหรือคิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงามตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ถ้าอยากทราบประวัติความเป็นมาของชุดการแสดงต่างๆก็เชิญศึกษาค้นคว้าไดี่ที่ลิงค์ของ เว็บไต์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/index.php

Advertisements