“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็กๆก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน ชอบมาชอบมาโรงเรียน”

นี่คือบทเพลงที่เป็นอมตะนิรันดร์กาล…ร้องง่าย..ร้องดี..ไม่มีพิษภัยต่อสังคม.

 

Advertisements